Despre asigurări...

Cine supraveghează piaţa asigurărilor ?

 

Prin Legea 32/2000 a fost prevazută înfiinţarea, atribuţiile, Consiliul de Conducere şi reglementarea activităţii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Misiunea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de a pune în aplicare legislația din domeniul asigurărilor imparțial, cu onestitate și promptitudine, de a proteja, în temeiul legii, consumatorii de produse de asigurări, de a încuraja formarea unei pieţe sănătoase a asigurărilor.

 

Ce este asigurarea de viaţă ?

 

Asigurarea de viaţă reprezintă o modalitate de transfer asupra companiei de asigurări a riscului financiar legat de pierderea vieţi sau a sănătăţii si presupune obligaţia asiguratorului de a plăti beneficiarului asigurării o anumită sumă de bani (suma asigurată)  în cazul producerii evenimentului asigurat, în schimbul plăţii unei prime de asigurare.

Asigurările de viaţă pot acoperi necesitaţile financiare cauzate de incapacitatea de muncă şi pierderea venitului, de spitalizare, intervenţii chirurgicale, boli critice şi deces.

 

Care este regimul fiscal al despăgubirilor încasate ?

 

Porivit art. 42 lit. b din Codul Fiscal, despăgubirile încasate din asigurări nu se impozitează

 

Care este regimul fiscal al primelor plătite în contul asigurării ?

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, primele de asigurare de viaţă nu constituie deduceri din baza impozabilă.

 

Ce reprezintă o clauză suplimentară?

 

O clauză suplimentară este o acoperire facultativă care poate fi ataşată la asigurarea de bază pentru a acoperi diverse alte riscuri care pot aparea pe perioada asigurată.
Orice clauză suplimentară poate fi ataşată la un contract de asigurare de bază la emiterea sau la aniversarea acestuia şi reprezintă un mijloc de protecţie.

 

Ce este reasigurarea ?

 

Societăţile de asigurări apelează la reasigurare cu scopul de a proteja asiguraţii atunci când riscurile preluate sunt prea mari.
Prin reasigurare o societate de asigurări beneficiază de o mult mai mare stabilitate financiară şi în plus creşte capacitatea de acceptare a noilor riscuri.
Dacă suma asigurată pentru un risc sau un grup de riscuri depăşeşte limita pe care o societate de asigurări o poate suporta, intervine reasigurarea, pentru a nu fi afectată protecţia celorlalţi asiguraţi.

 

Care este diferenţa dintre asigurările tradiţionale şi cele unit-linked ?

 

Riscul investiţional este gestionat în mod diferit:

  • Produsele de tip unit linked combină beneficiul de protecţie cu cel de investiţie, caracteristicile asigurărilor de viaţă cu cele ale unor produse de investiţe iar asiguratul îşi asumă riscul investiţiei pentru care a optat.
  • În cazul asigurărilor tradiţionale asiguratorul este cel ce îşi asumă riscul investiţiei, aceste asigurări garantând o suma asigurată la sfârşitul contractului precum şi  posibilitatea obţinerii unor randamente superioare prin  participarea la profit.