Dicţionar de termeni de asigurări

A B C D E I P S T U

ASIGURATORUL
Societatea de asigurări care, în schimbul primei de asigurare îşi asumă rspunderea de a plăti suma asigurată la un anumit eveniment intervenit în viaţa persoanelor asigurate.

 

ASIGURAT
Persoană a cărei viaţă constituie obiectul asigurării şi care, în schimbul primei de asigurare plătite asigurătorului, se asigură pentru anumite evenimente ce pot apărea în viaţa sa.

 

ACCIDENT
Un eveniment care survine independent de voinţa Asiguratului, datorat unor cauze exterioare, şi care determină producerea evenimentului asigurat.

 

ASIGURARE DE VIAŢĂ
Este un sistem de transfer de risc, o combinaţie a riscurilor, un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurării primeşte o sumă specificată (suma asigurată) în urma decesului persoanei asigurate.

 

ASIGURARE DE GRUP
Asigurarea unui număr de persoane printr-un singur contract sau, prin acord, cu contracte individuale. De obicei, persoanele sunt angajate în cadrul aceleiaşi companii sau membre ale unei anumite asociaţii.

 

ASIGURAREA UNIT-LINKED
Poliţa de asigurare de viaţa prin care o proportie specifică a primei este utilizată pentru a achiziţiona asigurarea de viaţă, în vreme ce diferenţa (partea mai mare) este investită în unituri ale unui trust autorizat care investeşte în piaţa de acţiuni sau într-un fond sau în fonduri unitizate alese de către asigurat.