Prima pagină   Asigurări individuale   Asistenţă clienţi

Asistenţă clienţi

În cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul va fi  informat  de producerea acestuia imediat ce este posibil, la telefon 021/ 408.29.49. 
Documente necesare în vederea deschiderii dosarului de despagubire 
Pentru soluţionarea cererii de indemnizaţie, în caz de producere a unui risc asigurat, sunt necesare următoarele documente.

 

 În caz de Deces:

 • Copia unui act de identitate al persoanei care a solicitat despăgubirea;
 • Cererea de despăgubire;
 • Copia cererii de asigurare de la Contractantul Asigurării sau de la client;
 • Copia legalizată a certificatului de deces;
 • Copia certificatului medical constatator al decesului;
 • Copia raportului poliţiei privind circumstanţele de producere a accidentului (dacă este cazul);
 • Copiile documentelor medicale în caz de deces din îmbolnavire (copia Fişei de la medicul de familie şi/ sau documente de la ultima internare);
 • Orice alt document pe care Asiguratorul îl consideră necesar, cum ar fi evoluţia afecţiunii, fişa medicală personală, decizia judecătorească privind declararea decesului sau a dispariţiei, după caz, precum şi alte documente (daca va fi necesar, vor fi solicitate de Asigurator luând în considerare specificitatea fiecărui caz de despăgubire).

 

În caz de Invaliditate Totală Permanentă:

 • Copia unui act de identitate al persoanei care a solicitat despăgubirea;
 • Cererea de despăgubire;
 • Copia cererii de asigurare de la Contractantul Asigurării sau de la client;
 • Copia Certificatului eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă;
 • Copia raportului poliţiei privind circumstanţele de producere a accidentului (dacă este cazul);
 • Copiile documentelor medicale în caz de invaliditate din îmbolnavire sau copii ale certificatelor concediilor medicale;
 • Orice alt document pe care Asiguratorul îl poate considera necesar, precum evoluţia afecţiunii, fişa medicală personală, alte documente.

 

În caz de Incapacitate Temporară de Muncă:

 • Copia unui act de identitate al persoanei care a solicitat despăgubirea;
 • Cererea de despăgubire;
 • Copia cererii de asigurare de la Contractant sau de la client;
 • Copia Certificatului eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă sau copii ale certificatelor concediilor medicale;
 • Copia raportului poliţiei privind circumstanţele de producere a accidentului (dacă este cazul);
 • Copiile documentelor medicale în caz de incapacitate temporară de muncă din îmbolnăvire;
 • Orice alt document pe care Asiguratorul îl poate considera necesar, precum evoluţia afecţiunii, fişa medicală personală, alte documente.

 

În caz de Şomaj:

 • Copia unui act de identitate al persoanei care a solicitat despăgubirea;
 • Cererea de despăgubire;
 • Copia cererii de asigurare de la Contractantul Asigurării sau de la client;
 • Copia Cărţii de muncă a persoanei asigurate;
 • Copia documentului eliberat de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, care atestă calitatea de şomer.

BRD Asigurări de Viaţa îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea vor fi necesare pentru soluţionarea dosarului.

Depunerea documentelor
Documentele vor fi depuse la sediul central BRD Asigurări de Viaţa la adresa din Str. Gheorghe Polizu, nr. 58-60, sector 1, cod poștal 011062, București, Bucharest Corporate Center.
ASISTENŢĂ POLIŢE

Pentru informaţii legate de poliţele de asigurare suntem la dispozţia dumneavoastră

în toate unităţile BRD, sau ne puteţi scrie la adresa de e-mail  info@brdasigurari.ro

şi în cel mai scurt timp, un reprezentant  al companiei va răspunde solicitării dumneavoastră.